HDLU Zagreb pozdravlja odluku HDLU-a da smanji financijske namete likovnim umjetnicima

U našoj udruzi HDLU Zagreb u više navrata proteklih godina upozoravali smo na velike financijske namete, koji se ispostavljaju pred likovne umjetnike u nekim strukovnim likovnim udrugama, pisali smo o tome i na našem portalu (link), a također je HDLU Zagreb o tom problemu opširnim dopisima izvjestio i Ministarstvo kulture RH, kao i Hrvatsku zajednicu samostalnih umjetnika, insistirajući da neke strukovne udruge prestanu s tom praksom financijskog izrabljivanja likovnih umjetnika, koji u današnjim vremenima vrlo teško dolaze do posla i jedva preživljavaju na nerazvijenom i neuređenom tržištu.

Povodom toga, ovih dana nas je razveselila, čak pomalo i zabavila obavijest kolega iz HDLU-a u Meštrovićevom paviljonu, koja se može vidjeti na linku, a gdje kolege iz uprave HDLU-a pišu da će od 1. veljače HDLU izdavati različite potvrde svojim redovitim članovima – bez naplaćivanja naknade.

Zatim iz HDLU-a objašnjavaju da su to plaćanje raznih potvrda uveli još 2009. godine, kao jedan od izvora prihoda za premošćivanje teže financijske situacije, uzrokovane sudskim sporom negativnog ishoda po HDLU, koji je proizašao iz utvrđene povrede radnog prava iz 2004. godine, pri čemu je uprava HDLU-a imala obavezu namirenja naknada temeljem sudskih presuda, u ukupnom iznosu od 1. 116.016,64 kn. Nastavi čitati

HDLU Zagreb poslao je u Ministarstvo kulture Prijedlog o novom Zakonu za umjetnike

Nakon temeljito provedenih savjetovanja sa članovima HDLU Zagreb i ostalim likovnim umjetnicima tijekom ljeta 2017., u našoj udruzi sastavili smo prijedlog Zakona za umjetnike, koji smo 31. 8. 2017. poslali u Ministarstvo kulture i predstavnicima Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

U našem prijedlogu dali smo neke primjedbe o ustrojavanju Radne skupine za donošenje novog Zakona pri Ministarstvu kulture RH, o tome kako bi zainteresirane stručnjake za Radnu skupinu možda bilo najbolje birati putem transparentnog javnog natječaja, kao što se javnim natječajem biraju i članovi Kulturnih vijeća Ministarstva kulture.

Definirali smo brojčane i strukovne kriterije za likovne umjetnike, uz pomoć kojih bi oni dobili Status umjetnika u jedinstvenom Registru umjetnika, koji bi se trebao napraviti pri Ministarstvu kulture, pobliže smo objasnili klasifikacije umjetnika u Registru umjetnika obzirom i na njihov radni i strukovni status, te predložili osnivanje jedinstvenog Ureda za umjetnike, također pri Ministarstvu kulture, a u kojemu bi se vodio Registar svih hrvatskih umjetnika, posve nezavisno od toga kojim udrugama umjetnici pripadaju ili ne pripadaju. Nastavi čitati

Priopćenje za javnost: o problemima Meštrovićevog paviljona u Zagrebu

K. Gojanović: Ciklus ”Saturnova djeca” – ”Saturn jede svoga sina”, crtež tuš na papiru

Ovih dana neki članovi HDLU Zagreb, koji su istovremeno i članovi HDLU-a doživjeli su izvjestan pritisak od strane ravnateljice HDLU-a, gđe. Andabake, koja im je poslala pismo sa zahtjevom da se u roku od 30 dana moraju odlučiti u kojoj udruzi žele ostati, u HDLU ili u HDLU Zagreb! Kao razlog za ovakvo postupanje, gospođa Andabaka u svom pismu navodi ”nastojanje udruge HDLU Zagreb za oduzimanjem dijela prostora Doma hrvatskih likovnih umjetnika”, što zamjera članovima vlastite udruge, a koji su ujedno i članovi HDLU Zagreb, iako ti ljudi nikada nisu pokušali nijednim svojim činom ”oduzimati” prostor doma HDLU-a, niti gospođa Andabaka posjeduje ikakav pisani dokaz o tome.

Nadalje, mi iz uprave HDLU Zagreb smatramo da Meštrovićev paviljon u Zagrebu nipošto nije vlasništvo gospođe Andabake, pa ona nikoga ne bi smjela ni sankcionirati zbog pokušaja njegovog ”oduzimanja”, te nam je i dalje potpuno nejasno zašto brojni zagrebački likovni umjetnici imaju zabranjen pristup u Meštrovićev paviljon i zašto ta tema, kada god umjetnici o njoj slobodno progovore, izaziva toliko dramatičnih reakcija kod dijela uprave HDLU-a? Naime, mi smatramo i da bi Meštrovićev paviljon trebao pripasti svim hrvatskim likovnim umjetnicima, kao i svim strukovnim udrugama u koje se umjetnici učlanjuju, a koje su kroz vrijeme proizašle – odvajanjem i osamostaljivanjem – iz starog Društva umjetnosti, kao i bivšeg ULUH-a i današnjeg HDLU-a. Nastavi čitati

HDLU Zagreb poziva likovne umjetnike na savjetovanje povodom novog nacrta Zakona o umjetnicima

K. Gojanović, ”Kreativna industrija”, crtež – tuš na papiru

Poštovani hrvatski likovni umjetnici, članovi HDLU Zagreb, HZSU-a i ostali zainteresirani predstavnici kulturne javnosti,

HDLU Zagreb će ovog ljeta i jeseni pokrenuti niz savjetovanja sa umjetnicima, vezano uz donošenje najavljenog prijedloga novog Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, a o čemu se nedavno razgovaralo u Splitu, na sastanku koordinacije strukovnih udruženja vizualnih umjetnika, u organizaciji HULU iz Splita. Na tom sastanku HDLU Zagreb nije sudjelovao, jer nismo bili ni pozvani u Split od strane predsjednika HULU-a, Vice Tomasovića, što smatramo vrlo čudnim, obzirom da je od 2015. HDLU Zagreb uvršten na Popis umjetničkih strukovnih udruga Ministarstva kulture RH (na linku pod brojem 22), te zakonito djeluje u Hrvatskoj, uz još 9 ravnopravnih hrvatskih društava likovnih umjetnika.

No kad je situacija već takva da nas kolega iz Splita ne uključuje u strukovne sastanke sa ostalim udrugama vizualnih umjetnika, odlučili smo u našoj udruzi da ćemo sami pokrenuti opsežno savjetovanje sa umjetnicima i kampanju pred donošenje novog zakona, a koja će se odvijati u nekoliko faza, i o svemu će umjetnici biti redovno obavještavani na web stranicama HDLU Zagreb. Nastavi čitati

Mišljenje HDLU Zagreb o naplaćivanju potvrda strukovnih udruga za upis u HZSU

Ovih dana, pred raspisani poziv Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava umjetnicima na uplatu doprinosa, javili su nam se, jednako kao i prošle godine – neki mladi umjetnici, koji su tvrdili da im neke strukovne udruge u kulturi sa popisa umjetničkih udruga HZSU-a naplaćuju izdavanje potvrda o ispunjavanju umjetničkih brojčanih kriterija iz Pravilnika HZSU-a, i te im potvrde udruge naplaćuju u visini od 100 do 300 kuna po potvrdi!

HDLU Zagreb je povodom ovog problema već kontaktirao Hrvatsku zajednicu samostalnih umjetnika, ali i Ministarstvo kulture, sa molbom da se provede neki nadzor nad tim prodavanjem potvrda za upis u HZSU, a što godinama rade neke velike strukovne udruge, koje inače već dobijaju i goleme proračunske dotacije i imaju dovoljno prihoda od članarina svojih članova, pa je potpuno nejasno zbog čega im je onda potrebno i da sa ovim dodatnim financijskim nametom opterećuju mlade likovne umjetnike, koji su ionako pretjerano financijski opterećeni sa svih strana?? Nastavi čitati