HDLU Zagreb otvara svoje Savjetovalište za sve likovne umjetnike u Hrvatskoj

Od 1. rujna 2016., udruga HDLU Zagreb pokrenula je besplatno Online savjetovalište za likovne umjetnike, unutar kojega su umjetnici mogli postavljati pitanja o raznim strukovnim problemima. Savjetovalište je bilo namijenjeno likovnim umjetnicima, na način da su jedan dan u tjednu, svakog četvrtka u godini umjetnici mogli postavljati pitanja i dobijati odgovore na službenom mailu udruge hdlu.zagreb@outlook.com

Kroz neko vrijeme, počeli su nam se javljati i umjetnici koji nisu naši članovi, nego su članovi nekih drugih likovnih udruga ili nisu uopće učlanjeni u nikakvim udrugama. Ostali smo otvoreni prema svim umjetnicima koji su nam se javljali, te svakom pokušali pomoći sa besplatnim strukovnim savjetom. No neki mladi umjetnici znali su nam dolaziti i sa vrlo zabrinjavajućim strukovnim problemima, pa smo zato odlučili još jednom pozvati sve mlade, ali i ostale likovne umjetnike, koji susreću različite nepravilnosti u našoj struci, da nam se svakako jave kako bismo ih posavjetovali i zajednički tražili rješenja za njihove probleme. Nastavi čitati

Dopis pučke pravobraniteljice u vezi umjetničkih potpora

web stranica Ureda pučke pravobraniteljice: https://www.ombudsman.hr/hr/
web stranica Ureda pučke pravobraniteljice: http://www.ombudsman.hr/hr/

Predstavnici HDLU Zagreb u više navrata obratili su se proteklih mjeseci Uredu pučke pravobraniteljice u vezi umjetničkih potpora za samostalne umjetnike iz udruge HZSU, kao i umjetnike iz ostalih strukovnih umjetničkih udruga, koje je dodjeljivalo Ministarstvo kulture RH. Istaknuli smo problem da mnogi umjetnici, i specijalno oni samostalni, svoju potporu nisu dobili zbog premalene zarade u 2019. godini, što smo u našoj udruzi smatrali vrlo diskriminatornim, pa i socijalno neosjetljivim, jer bi logično bilo da država pomogne upravo onim umjetnicima, koji zbog različitih problema na neuređenom hrvatskom tržištu ne mogu naplatiti svoj rad.

Uz Ureda pučke pravobraniteljice poslan nam je dopis koji je taj Ured uputio Ministarstvu kulture RH vezano uz naše prigovore, a može se vidjeti ovdje.

HDLU Zagreb se zahvaljuje Uredu pučke pravobraniteljice na dobronamjernom i temeljitom postupanju i razumijevanju problema umjetnika u Hrvatskoj. Mnogim umjetnicima je postupanje Ureda pučke pravobraniteljice u konačnici pomoglo, jer je u drugom i trećem krugu dodjeljenih umjetničkih potpora, svoju potporu ipak dobilo više kolega, koji je nisu dobili prvi put. Također se nadamo da će i Ministarstvo kulture RH uvažiti mišljenje Ureda pučke pravobraniteljice i da u budućnosti na nekim drugim natječajima budu uzeti u obzir pravedniji kriteriji, koji nijednog umjetnika neće diskriminirati temeljem nekih tržišnih problema, za koje umjetnici uopće nisu krivi.

Priopćenje HDLU Zagreb: Ministarstvo kulture trebalo bi pojasniti umjetnicima dešavanja oko Meštrovićevog paviljona

K. Gojanović, ''U sjeni magnolije'', crtež tuš na papiru
K. Gojanović, ”U sjeni magnolije”, crtež tuš na papiru

HDLU Zagreb sa nevjericom ovih dana prati dešavanja vezana uz Meštrovićev paviljon u Zagrebu, pitajući se što zapravo stoji u pozadini tih radova i kako je moguće da hrvatske likovne umjetnike opet nitko ne pita za mišljenje kada je u pitanju sudbina zgrade, koja je po svojoj prvobitnoj namjeni trebala biti Dom svih hrvatskih likovnih umjetnika?

O spomenutim radovima na zgradi Meštrovićevog paviljona već smo čitali u brojnim priopćenjima različitih strukovnih društava, uglednih znanstvenika, kulturnih djelatnika, građanskih inicijativa, novinara, i dr., pri čemu mi podržavamo sve te zahtjeve vezane uz transparentno informiranje javnosti, poštivanje zakonskih procedura i struke, kao i pažljivo ophođenje sa kulturnim dobrima. Podržavamo i ljude koji su željeli zaštititi magnoliju i tisu, jednako kao i vrijedni brački kamen, i u najmanju ruku je prije početka svih radova trebalo biti provedeno opsežno javno savjetovanje sa građanima, strukom i umjetnicima. Nastavi čitati

Raskinuti ugovor i prodaja ulaznica za izložbe u Meštrovićevom paviljonu

HDLU Zagreb više puta proteklih godina postavljao je pitanje o tome – kome danas točno pripada Meštrovićev paviljon u Zagrebu i tko ima pravo njegovog korištenja, regulirano nekim legalnim ugovorom? Ovo pitanje je izuzetno bitno za zagrebačke likovne umjetnike, posebno i u godini kada se obilježava 150 godina od nastanka prvog Društva umjetnosti, koje je utemeljeno 1868. godine u Zagrebu, a iz kojega je onda kroz vrijeme većinski proizašlo čak 10 strukovnih Hrvatskih društava likovnih umjetnika, formiranih po različitim gradovima i županijama, čiji se popis može vidjeti na stranicama Ministarstva kulture RH na linku (od broja 13 do 22 na popisu).

Zadnjih tjedana se odgovor na to pitanje kome točno pripada Meštrovićev paviljon, polako počeo raspetljavati kroz dopis koji nam je došao iz Gradskog ureda za imovinsko – pravne poslove i imovinu grada u Zagrebu (dopis od 13. 3. 2018. na linku). U tom dopisu piše da se Republika Hrvatska uknjižila kao vlasnik Meštrovićevog paviljona temeljem Rješenja koje datira od 25. 5. 2016. godine, te je između grada Zagreba i Hrvatskog društva likovnih umjetnika nesporno utvrđeno da je stari ugovor o zakupu između HDLU-a i grada Zagreba iz 2001. godine raskinut po sili zakona, danom pravomoćnosti gore spomenutog Rješenja. Drugim riječima, zgrada je promjenila vlasnika i HDLU više nema ugovor o zakupu sa gradom Zagrebom, a novi ugovor sa novim vlasnikom HDLU još nije napravio, jer sa novim vlasnikom još uvijek nije sprovedena primopredaja objekta, kojega je grad Zagreb već brisao iz evidencije svoje imovine. Nastavi čitati

HDLU Zagreb pozdravlja odluku HDLU-a da smanji financijske namete likovnim umjetnicima

U našoj udruzi HDLU Zagreb u više navrata proteklih godina upozoravali smo na velike financijske namete, koji se ispostavljaju pred likovne umjetnike u nekim strukovnim likovnim udrugama, pisali smo o tome i na našem portalu (link), a također je HDLU Zagreb o tom problemu opširnim dopisima izvjestio i Ministarstvo kulture RH, kao i Hrvatsku zajednicu samostalnih umjetnika, insistirajući da neke strukovne udruge prestanu s tom praksom financijskog izrabljivanja likovnih umjetnika, koji u današnjim vremenima vrlo teško dolaze do posla i jedva preživljavaju na nerazvijenom i neuređenom tržištu.

Povodom toga, ovih dana nas je razveselila, čak pomalo i zabavila obavijest kolega iz HDLU-a u Meštrovićevom paviljonu, koja se može vidjeti na linku, a gdje kolege iz uprave HDLU-a pišu da će od 1. veljače HDLU izdavati različite potvrde svojim redovitim članovima – bez naplaćivanja naknade.

Zatim iz HDLU-a objašnjavaju da su to plaćanje raznih potvrda uveli još 2009. godine, kao jedan od izvora prihoda za premošćivanje teže financijske situacije, uzrokovane sudskim sporom negativnog ishoda po HDLU, koji je proizašao iz utvrđene povrede radnog prava iz 2004. godine, pri čemu je uprava HDLU-a imala obavezu namirenja naknada temeljem sudskih presuda, u ukupnom iznosu od 1. 116.016,64 kn. Nastavi čitati

HDLU Zagreb poslao je u Ministarstvo kulture Prijedlog o novom Zakonu za umjetnike

Nakon temeljito provedenih savjetovanja sa članovima HDLU Zagreb i ostalim likovnim umjetnicima tijekom ljeta 2017., u našoj udruzi sastavili smo prijedlog Zakona za umjetnike, koji smo 31. 8. 2017. poslali u Ministarstvo kulture i predstavnicima Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

U našem prijedlogu dali smo neke primjedbe o ustrojavanju Radne skupine za donošenje novog Zakona pri Ministarstvu kulture RH, o tome kako bi zainteresirane stručnjake za Radnu skupinu možda bilo najbolje birati putem transparentnog javnog natječaja, kao što se javnim natječajem biraju i članovi Kulturnih vijeća Ministarstva kulture.

Definirali smo brojčane i strukovne kriterije za likovne umjetnike, uz pomoć kojih bi oni dobili Status umjetnika u jedinstvenom Registru umjetnika, koji bi se trebao napraviti pri Ministarstvu kulture, pobliže smo objasnili klasifikacije umjetnika u Registru umjetnika obzirom i na njihov radni i strukovni status, te predložili osnivanje jedinstvenog Ureda za umjetnike, također pri Ministarstvu kulture, a u kojemu bi se vodio Registar svih hrvatskih umjetnika, posve nezavisno od toga kojim udrugama umjetnici pripadaju ili ne pripadaju. Nastavi čitati

Priopćenje za javnost: o problemima Meštrovićevog paviljona u Zagrebu

K. Gojanović: Ciklus ”Saturnova djeca” – ”Saturn jede svoga sina”, crtež tuš na papiru

Ovih dana neki članovi HDLU Zagreb, koji su istovremeno i članovi HDLU-a doživjeli su izvjestan pritisak od strane ravnateljice HDLU-a, gđe. Andabake, koja im je poslala pismo sa zahtjevom da se u roku od 30 dana moraju odlučiti u kojoj udruzi žele ostati, u HDLU ili u HDLU Zagreb! Kao razlog za ovakvo postupanje, gospođa Andabaka u svom pismu navodi ”nastojanje udruge HDLU Zagreb za oduzimanjem dijela prostora Doma hrvatskih likovnih umjetnika”, što zamjera članovima vlastite udruge, a koji su ujedno i članovi HDLU Zagreb, iako ti ljudi nikada nisu pokušali nijednim svojim činom ”oduzimati” prostor doma HDLU-a, niti gospođa Andabaka posjeduje ikakav pisani dokaz o tome.

Nadalje, mi iz uprave HDLU Zagreb smatramo da Meštrovićev paviljon u Zagrebu nipošto nije vlasništvo gospođe Andabake, pa ona nikoga ne bi smjela ni sankcionirati zbog pokušaja njegovog ”oduzimanja”, te nam je i dalje potpuno nejasno zašto brojni zagrebački likovni umjetnici imaju zabranjen pristup u Meštrovićev paviljon i zašto ta tema, kada god umjetnici o njoj slobodno progovore, izaziva toliko dramatičnih reakcija kod dijela uprave HDLU-a? Naime, mi smatramo i da bi Meštrovićev paviljon trebao pripasti svim hrvatskim likovnim umjetnicima, kao i svim strukovnim udrugama u koje se umjetnici učlanjuju, a koje su kroz vrijeme proizašle – odvajanjem i osamostaljivanjem – iz starog Društva umjetnosti, kao i bivšeg ULUH-a i današnjeg HDLU-a. Nastavi čitati

HDLU Zagreb poziva likovne umjetnike na savjetovanje povodom novog nacrta Zakona o umjetnicima

K. Gojanović, ”Kreativna industrija”, crtež – tuš na papiru

Poštovani hrvatski likovni umjetnici, članovi HDLU Zagreb, HZSU-a i ostali zainteresirani predstavnici kulturne javnosti,

HDLU Zagreb će ovog ljeta i jeseni pokrenuti niz savjetovanja sa umjetnicima, vezano uz donošenje najavljenog prijedloga novog Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, a o čemu se nedavno razgovaralo u Splitu, na sastanku koordinacije strukovnih udruženja vizualnih umjetnika, u organizaciji HULU iz Splita. Na tom sastanku HDLU Zagreb nije sudjelovao, jer nismo bili ni pozvani u Split od strane predsjednika HULU-a, Vice Tomasovića, što smatramo vrlo čudnim, obzirom da je od 2015. HDLU Zagreb uvršten na Popis umjetničkih strukovnih udruga Ministarstva kulture RH (na linku pod brojem 22), te zakonito djeluje u Hrvatskoj, uz još 9 ravnopravnih hrvatskih društava likovnih umjetnika.

No kad je situacija već takva da nas kolega iz Splita ne uključuje u strukovne sastanke sa ostalim udrugama vizualnih umjetnika, odlučili smo u našoj udruzi da ćemo sami pokrenuti opsežno savjetovanje sa umjetnicima i kampanju pred donošenje novog zakona, a koja će se odvijati u nekoliko faza, i o svemu će umjetnici biti redovno obavještavani na web stranicama HDLU Zagreb. Nastavi čitati