Poziv donatorima HDLU Zagreb

Poziv donatorima da pomognu u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HDLU Zagreb

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb / HDLU Zagreb je neprofitna pravna osoba, upisano u Registar udruga Republike Hrvatske 12. 6. 2015., a osnovano je sa ciljem promicanja, razvitka i unapređenja likovne umjetnosti i vizualne kulture u Hrvatskoj, i sukladno ciljevima djeluje na području kulture i umjetnosti, te zaštite radnih i socijalnih prava profesionalnih likovnih umjetnika, članova HDLU Zagreb.

U ovom trenutku (ožujak 2021.), HDLU Zagreb ima 72 aktivna člana, hrvatska i zagrebačka likovna umjetnika, koji sudjeluju u radu udruge, radeći na ostvarivanju njezinih ciljeva koji su propisani Statutom, te udrugom upravlja Strukovni savjet društva.

Mi i dalje namjeravamo kroz umjetničko i kulturno djelovanje svojih članova raditi na tome da likovni umjetnici Zagreba i Hrvatske postanu vidljiviji u medijskom i kulturnom prostoru, te da se očuva tradicionalna likovna umjetnost kao dio hrvatske kulturne baštine. U narednom periodu također planiramo okupljati i povezivati profesionalne likovne umjetnike koji žive i djeluju u Zagrebu i šire, organizirati skupne i samostalne izložbe naših članova, ali i različite kreativne, likovne i dizajnerske radionica, predavanja i tečajeve članova HDLU Zagreb za javnost i građanstvo svih dobnih skupina.

Također nam je jedan od zadataka i razvijanje kulturnog turizma kroz različite umjetničke projekte, kao i neprofitna promocija likovnih umjetnika na našem portalu ”Zagrebački likovni umjetnici”, gdje će članovi HDLU Zagreb, ali i ostali hrvatski likovni umjetnici javnosti predstaviti svoje umjetničko i kulturno djelovanje. U planu nam je i izdavanje različitih štampanih publikacija – kataloga koji prate naše likovne izložbe, te manjih monografskih publikacija, u kojima bismo predstavili umjetničko djelovanje članova HDLU Zagreb, kao i edukativnih brošura za likovne umjetnike i ljubitelje likovne umjetnosti.

Da bi neometeno nastavio ispunjavati svoje ciljeve, HDLU Zagreb poziva sve potencijalne donatore da svojim novčanim donacijama pomognete naše djelatnosti, propisane Statutom. Doniranjem HDLU Zagreb pridonosite usmjeravanju Hrvatske prema humanijem društvu, u kojemu će se razvijati i cjeniti kreativnost, umjetnost, kulturna baština, kreativni odgoj za buduće generacije, ali i povećati kvaliteta življenja likovnih stvaralaca, koji posvećeno i nesebično svojim radom žele oplemeniti društvo u kojem žive.

Ukoliko se odlučite dati nam donaciju, javite nam se na mail udruge hdlu.zagreb@outlook.com i nakon toga, s nama ćete potpisati ugovor o donaciji u tri primjerka, nakon čega dobijate svoj primjerak ugovora i možete donaciju uplatiti na račun udruge iz zemlje ili inozemstva, sa podacima koje ćemo vam dati.

Osim donacija u novcu, dobro došle su i donacije slikarskog i kiparskog materijala, te različite rabljene informatičke opreme, ili donacije kroz privremeno, krakotrajno ustupanje nekog prostora vaše organizacije, u svrhu održavanja skupnih likovnih izložbi i kreativnih radionica članova HDLU Zagreb.

NAPOMENA: Svi oni koji odluče donirati sredstva i na taj način pomoći razvoju ciljeva i djelatnosti HDLU Zagreb, ostvaruju porezne olakšice:
Fizičke osobe u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak ( NN 177/2004, Čl. 36, St. 27 ):
“ Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiro račun, a u kulturne, odgojno – obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2 % primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak. ”
Pravne osobe u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit ( NN 177/2004, Čl. 7, St. 7 ):
“ Darovanjima (…) smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovane, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama, koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2 % prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. ”

Za Vašu donaciju, mi vam garantiramo

– da će biti namjenski utrošena u skladu s ciljevima Udruge
– da će Vaše ime biti istaknuto na web stranici donatora Udruge, te u svim drugim popisima donatora Udruge, kroz zahvalnicu donatorima. Ukoliko pak želite kao donator ostati anonimni, poštivati ćemo vaše želje.

HDLU Zagreb se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih donatora, te po potrebi informirati donatore o načinu korištenja njihovih donacija. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o donatorima, koje treba ispuniti u ugovoru za donacije i ti podaci iz ugovora nisu javni, nego ostaju u računovodstvenom servisu udruge, da bi bili dostupni nadležnim osobama za financijske kontrole.

U vezi svih dodatnih infomacija, molimo da se obratite na naš mail: hdlu.zagreb@outlook.com

OIB HDLU Zagreb: 33916138782
Matični broj: 04400950
RNO broj: 0331989

Odgovorne osobe: Krešimira Gojanović i Robert Štimec

Pogledajte i galeriju sa aktivnostima naših članova na otvorenjima raznih izložbi, kao i sa kreativnih radionica u našoj organizaciji.