O nama

Dana 12. lipnja 2015. Gradski ured za opću upravu u Zagrebu donio je rješenje da se odobrava upis u Registar udruga Republike Hrvatske novoj udruzi zagrebačkih likovnih umjetnika, pod nazivom Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb, skraćeno HDLU Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, čime je udruga HDLU Zagreb stekla svojstvo pravne osobe, pa tim danom može početi s radom kao udruga. Registarski broj HDLU Zagreb je 21011640.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb / HDLU Zagreb je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja likovne umjetnosti i vizualne kulture u Hrvatskoj, te zaštite radnih i socijalnih prava članova udruge, hrvatskih i zagrebačkih profesionalnih likovnih umjetnika. Udruga sukladno ciljevima djeluje na području kulture i umjetnosti, te zaštite radnih i socijalnih prava profesionalnih likovnih umjetnika, članova HDLU Zagreb.

Rad HDLU Zagreb biti će potpuno transparentan i otvoren na uvid svim članovima, ali i široj društvenoj zajednici, pa svi zainteresirani koji žele dobiti bilo kakve informacije o HDLU Zagreb, mogu se obratiti na mail: hdlu.zagreb@outlook.com, a aktivnosti HDLU Zagreb i njegovih članova bit će redovno popraćene i na portalu udruge.

Na ovim stranicama možete vidjeti Strukovni savjet udruge i Popis članova, koji će se stalno ažurirati kako se budu upisivali novi članovi.

Ciljevi Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb, koji su propisani Statutom:

– Poticanje i razvoj hrvatske likovne umjetnosti i vizualne kulture, te posebno likovnog i strukovnog djelovanja članova HDLU Zagreb – profesionalnih likovnih umjetnika koji žive i djeluju na području Zagreba i Zagrebačke županije.

– Kroz umjetničko i kulturno djelovanje svojih članova, HDLU Zagreb također će raditi i na poboljšanju kulturno-turističke ponude grada Zagreba, te osnaživanju ugleda Zagreba i Hrvatske u EU, i šire.

– Sustavna briga o profesionalnim interesima i socijalnom položaju profesionalnih likovnih umjetnika, a koji su članovi HDLU Zagreb.

– Zaštita slobode likovnog stvaralaštva i djelovanja, kao i zaštita moralnih i materijalna prava profesionalnih likovnih umjetnika, članova HDLU Zagreb.

– Sustavna edukacija i informiranje likovnih umjetnika, poticanje cjeloživotnog učenja članova HDLU Zagreb, te edukacija hrvatske kulturne javnosti i građana o svim temama vezanim uz likovnu umjetnost i vizualnu kulturu, dizajn i kreativne industrije.

– Savjetodavna pomoć profesionalnim likovnim umjetnicima, članovima HDLU Zagreb.

– Pomoć članovima HDLU Zagreb pri zapošljavanju i traženju posla.

– Prema potrebi, i financijska pomoć socijalno ugroženim profesionalnim likovnim umjetnicima, članovima HDLU Zagreb, a koja će ovisiti od sredstava iz različitih donacija i dotacija prikupljenih kroz djelatnosti udruge propisane Statutom, kao i od sredstava koje udruga prikupi prodajom umjetničkih djela članova udruge.

– Izdavanje različitih uvjerenja /certifikata/ kao dokaz originalnosti umjetničkog djela, te izdavanje potvrda članovima o profesionalnom likovnom djelovanju u Hrvatskoj i članstvu u profesionalnoj likovnoj udruzi HDLU Zagreb.

– Osiguravanje trajnog utjecaja HDLU Zagreb i njegovih članova na oblikovanje kulturne politike u Zagrebu i Hrvatskoj.

– Pokretanje vlastite izdavačke djelatnosti, povezane s likovnom umjetnošću, vizualnom kulturom i dizajnom.

– Praćenje rada svojih članova, prikupljanje dokumentacije i arhiviranje njihove umjetničke djelatnosti.

– Dodjeljivanje likovnih nagrada članovima, kao poticaj njihovom likovnom stvaralaštvu i javnoj afirmaciji HDLU Zagreb.

– Razvijanje međugradske i međunarodne suradnje na izložbenim i ostalim likovnim i kulturnim projektima sa različitim udrugama, institucijama i pojedincima koji imaju slične interese – u Hrvatskoj, u EU i šire.

– Sudjelovanje u stvaranju tržišta umjetnina za profesionalne likovne umjetnike, članove HDLU Zagreb – u Zagrebu, Hrvatskoj i šire.

Djelatnosti HDLU Zagreb kojima se ostvaruju ciljevi su:

– Okupljanje i povezivanje profesionalnih likovnih umjetnika koji žive i djeluju u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, kao i svih ostalih profesionalnih umjetnika u Hrvatskoj i šire, a koji podržavaju ciljeve i djelatnosti zagrebačkih likovnih umjetnika, članova HDLU Zagreb.

– Izrada umjetničkih slika, crteža, grafika, skulptura, ilustracija, umjetničkih fotografija, unikatnih modnih dodataka, unikatnog nakita, unikatnih suvenira i drugih djela primijenjene umjetnosti.

– Oblikovanje vizualnih identiteta za različite manifestacije, udruge i obrte.

– Organizacija skupnih i samostalnih izložbi članova HDLU Zagreb.

– Organizacija umjetničkih tribina, kreativnih, likovnih i dizajnerskih radionica, predavanja i tečajeva članova HDLU Zagreb za javnost i građanstvo svih dobnih skupina. Edukacija umjetnika, članova HDLU Zagreb o tržišnim strategijama kroz različite strukovne radionice i tečajeve.

– Organizacija umjetničkih sajmova, aukcija, rezidencija i kolonija u Zagrebu, Hrvatskoj, i izvan nje.

– Organizacija likovnih i dizajnerskih natječaja.

– Likovni i kulturni marketing. Promocija umjetničkog djelovanja profesionalnih likovnih umjetnika, članova HDLU Zagreb, na tržištu diljem Hrvatske, i izvan nje. Promocija umjetničkih izložbi članova, njihovih projekata, strukovnih i kreativnih radionica, umjetničkih radova i svih njihovih ostalih profesionalnih usluga, povezanih s likovnom i primijenjenom umjetnošću, te vizualnom kulturom, dizajnom i kreativnim industrijama.

– Razvijanje kulturnog turizma kroz različite umjetničke projekte u suradnji sa različitim kulturnim institucijama i turističkim zajednicama u Zagrebačkoj županiji, Hrvatskoj, i šire.

– Praćenje, tumačenje i sudjelovanje u izradi svih zakona i pravilnika koji su relevantni za rad profesionalnih likovnih umjetnika u Hrvatskoj. Utjecanje na oblikovanje novih zakona, komunikacija sa državnim institucijama i lobiranje da se poboljša status profesionalnih likovnih umjetnika u svim pravnim segmentima njihovog rada i djelovanja u Hrvatskoj i izvan nje. Sudjelovanje u formiranju kriterija za priznavanje i reviziju statusa slobodnih umjetnika u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika, na način da se obavezno štite profesionalni interesi članova HDLU Zagreb.

– Grafički i web dizajn, izrada umjetničkih plakata, kataloga i ostalih tiskovina, web stranica i blogova, te uređivanje portala “Zagrebački likovni umjetnici”, gdje će članovi HDLU Zagreb javnosti predstaviti svoje umjetničko i kulturno djelovanje.

– Praćenje likovnih izložbi, te pisanje stručnih članaka, eseja i recenzija iz područja likovne umjetnosti i vizualne kulture.

– Organizacija vlastite nakladničke djelatnosti kroz izdavanje monografija, kataloga, stručnih publikacija, časopisa, biltena, i sl.

– Organizacija strukovnih susreta i tribina profesionalnih likovnih umjetnika, članova HDLU Zagreb, radi razmjene iskustava, savjetovanja i upoznavanja.

– Razmjena iskustava i razvijanje kulturne suradnje sa drugim umjetničkim udrugama u Hrvatskoj, u regiji, u EU, i šire.

U vezi svih dodatnih informacija o HDLU Zagreb, slobodno se javite na naš mail: hdlu.zagreb@outlook.com

 

Krešimira Gojanović, predsjednica HDLU Zagreb
Robert Štimec, dopredsjednik HDLU Zagreb
Ivana Kolić, tajnica HDLU Zagreb
Strukovni savjet udruge