Natječaj za prijem novih članova u HDLU Zagreb 2016.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb / HDLU Zagreb raspisuje Natječaj za prijem novih članova u 2016.

Temeljem Članka 9. Statuta HDLU Zagreb, članstvo u udruzi može biti redovno i počasno. Redovnim članom mogu postati:

– akademski slikari, kipari, grafičari i druge osobe, koje svoj doprinos suvremenom likovnom stvaralaštvu dokažu diplomom ( hrvatskom ili nostrificiranom ) jednog od priznatih studija likovnih ( ili vizualnih ) umjetničkih visokoškolskih ustanova, kod nas ili u inozemstvu.

– ostali državljani Republike Hrvatske koji se bave likovnim stvaralačkim radom, koji na osobni zahtjev putem natječaja budu primljeni u članstvo. Redovnim članom mogu postati i građani Republike Hrvatske koji se bave problemima likovne umjetnosti, kao što su povjesničari umjetnosti i likovni kritičari, koji prihvaćaju Statut HDLU Zagreb.  Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci, koji su svojim djelovanjem posebno pridonijeli razvoju i afirmaciji HDLU Zagreb.

Natječaj je otvoren od 5. 4. 2016. do 25. 4. 2016., te završava sa krajnjim datumom 25. 4. 2016. u 12 h – molbe poslane nakon tog datuma neće se uzimati u razmatranje.

Za pristup natječaju, potrebno je na mail udruge hdlu.zagreb@outlook.com  poslati molbu sa sljedećim podacima:

– Životopis umjetnika sa popisom dosadašnjeg umjetničkog obrazovanja i djelovanja  ( skupne i samostalne izložbe ), uz skeniranu diplomu

–  Dokaz o državljanstvu ( ili o prebivalištu )

– Za umjetnike koji nemaju diplomu, potrebno je priložiti i portfolio sa radovima umjetnika, koji može biti u virtualnom obliku kao web stranica ili 10-ak karakterističnih radova na fotografijama, priloženim uz životopis.

Po završetku natječaja, Strukovni savjet udruge razmotrit će pristigle molbe i odgovoriti svim umjetnicima koji su u zadanim rokovima predali svoje prijave na natječaj. Komisija za prijem u članstvo nije dužna obrazlagati svoje odluke o prijemu.

Primljeni umjetnici su obavezni platiti i članarinu za 2016. godinu, koja iznosi 150 kuna, i kad je plate, tada će biti upisani u Registar članova udruge.

Temeljem Članka 10. Statuta HDLU Zagreb, članom HDLU Zagreb se postaje upisom u popis članova koji vodi predsjednik Udruge. Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te adresu stanovanja, broj telefona, mail adresu i adresu web stranice ako je član ima.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

– da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti
– sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge
– da budu kvalitetno obavješteni o radu Udruge i njenih tijela, te o financijskom poslovanju Udruge
– čuvanje i podizanje ugleda Udruge i svih njenih članova
– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza
– redovno plaćanje članarine
– da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela
– da se pridržavaju odredaba Statuta HDLU Zagreb i drugih općih akata Udruge
– pravo na sudjelovanje na natječajima za aktivnosti namijenjene samo članovima HDLU Zagreb
– pravo na posjedovanje članske iskaznice HDLU Zagreb

Također će udruga svojim članovima stalno pružati svu moguću besplatnu savjetodavnu pomoć, vezanu uz struku i djelatnosti likovnih umjetnika.

U vezi svih dodatnih informacija, možete se javiti na mail: hdlu.zagreb@outlook.com

Odgovorne osobe za kontakt:

Krešimira Gojanović, predsjednica HDLU Zagreb
Robert Štimec, tajnik HDLU Zagreb
Vlasta Pastuović Aleksić, dopredsjednica HDLU Zagreb