Samostalna izložba slika Kristine Kinkele

U srijedu, 6. 4. 2016., u 19 00 h, u Galeriji Podroom ( Građevinska tehnička škola Rijeka, Podhumskih žrtava 4, Rijeka ), otvara se samostalna izložba slika Kristine Kinkele.

Kristina Kinkela rođena je 21. siječnja 1990. godine u Rijeci. 2004. godine završava Osnovnu školu Dr. Andrije Mohorovičića u Matuljima. 2008. godine maturirala je u Građevinskoj tehničkoj školi Rijeka, te stekla zvanje Dizajnera unutarnje arhitekture. 2013. godine diplomirala je na diplomskom studiju Likovne pedagogije, odjel kiparstva, na Akademiji primijenjene umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, sa temom ” Interaktivna urbana skulptura ”, pod vodstvom mentora izv. prof. Želimira Hladnika, te stječe naziv Magistre likovne pedagogije.

2015. godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoje radove izlagala je na brojnim zajedničkim, te nekolicini samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu.