HDLU Zagreb raspisuje trajni natječaj za upis Počasnih članova

Slike: A. Cesarec, foto Mateo Kolić

Temeljem članka 9. Statuta HDLU Zagreb, raspisujemo trajni natječaj za upis Počasnih članova u HDLU Zagreb. Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci, koji su svojim djelovanjem posebno pridonijeli razvoju i afirmaciji Udruge. Odluku o Počasnom članstvu donose predsjednik, dopredsjednik i tajnik udruge.

HDLU Zagreb želi proširiti svoje razvojne kapacitete i ljudske resurse sa Počasnim članovima, koji su zainteresirani da na različite načine pomognu u razvoju udruge i time podrže ciljeve i djelatnosti HDLU Zagreb. Zanima nas i proširivanje kulturnih suradnji likovnih umjetnika sa ljudima iz drugih profesija, koji cijene i žele podržati razvoj hrvatske likovne umjetnosti. U tom smislu su nam dobro došli napr. novinari, izdavači i pisci, koji bi željeli surađivati sa našim likovnim umjetnicima i traže kvalitetne ilustratore ili dizajnere. Dobro došli su nam i galeristi, koji su također zainteresirani za suradnju sa članovima naše udruge, kao i vlasnici različitih javnih prostora, u kojima bi željeli priređivati izložbe, kreativne radionice, tečajeve i ostale kulturne sadržaje članova HDLU Zagreb.

U našoj udruzi, zbog želje za afirmacijom hrvatskih likovnih umjetnika na stranim tržištima, potrebni su nam i dobri govornici i prevodioci stranih jezika koji nam se također mogu javiti kao Počasni članovi, te nam je nadasve bitno da proširimo svoje strukovne kapacitete sa ljudima, koji bi se željeli angažirati u osmišljavanju i provođenju kulturnih projekata članova HDLU Zagreb i na tom planu stjecati brojna iskustva, vještine i strukovnu edukaciju.

U idealnom cilju, željeli bismo osposobiti buduće likovne agente, koji bi u suradnji sa članovima naše udruge osmišljavali različite strukovne strategije, vezane uz transformaciju usko specijaliziranih tradicionalnih umjetničkih disciplina prema kompleksnijim, modernim kreativnim industrijama, unutar kojih bi se našle nove prilike za rad i strukovnu afirmaciju hrvatskih likovnih umjetnika. HDLU Zagreb ima ambicije da početkom slijedeće godine postane prva likovna udruga u Hrvatskoj, koja bi djelovala i kao neka likovna ‘agencija’ za promociju i afirmaciju umjetnika na tržištu, a za to su nam potrebni ljudi sa različitim znanjima i vještinama, također i ljudi radoznalog duha i željni stjecanja novih znanja, jednako kao i oni ljudi koji imaju brojne ideje za kulturne projekte i međusektorske suradnje u kulturi.

U našoj udruzi veliku pažnju pridajemo cjeloživotnoj edukaciji, i likovnih umjetnika i njihovih obitelji i suradnika iz drugih profesija, težimo slobodnom protoku i razmjeni različitih znanja, kao i među-generacijskoj suradnji. Želimo okupiti aktivne članove i sudionike hrvatske kulturne scene, pri čemu nam nije bitna kvantiteta u broju članova, nego nam je bitna kvaliteta u aktivnostima, idejama i inicijativama naših članova. Također jako puno polažemo na neke univerzalne vrijednosti, kao što je Solidarnost između likovnih i svih ostalih umjetnika i djelatnika u kulturi, za koju smatramo da se nije u dovoljnoj mjeri razvijala u do sad postojećim domaćim strukovnim udrugama u kulturi. No HDLU Zagreb smatra da danas veliki broj pripadnika slobodnih umjetničkih, kulturnih i kreativnih profesija radi u teškim i prekarnim uvjetima na tržištu koje nije dovoljno regulirano, i upravo stoga je Solidarnost glavna vrijednost, koju bi svi kreativci morali sustavno razvijati i promicati u zaštiti svojih radnih i socijalnih prava.

Tako smo ovom prilikom odlučili otvoriti trajni godišnji natječaj za prijem novih Počasnih članova i svakog mjeseca na kraju mjeseca, po pregledu zaprimljenih molbi, kontinuirano ćemo upisivati Počasne članove, koje odabere naš strukovni savjet. Komisija za prijem novih članova nije dužna obrazlagati svoje odluke pristupnicima natječaja.

Za pristup natječaju, potrebno je da svaki pristupnik prije pristupanja natječaju pročita Statut HDLU Zagreb, kako bi se temeljito informirao o našim ciljevima i djelatnostima sa kojima se ostvaruju ciljevi. Zatim na mail udruge hdlu.zagreb@outlook.com treba poslati molbu sa slijedećim podacima:

1. Životopis pristupnika natječaja sa osnovnim podacima o obrazovanju, poslu kojim se bavi, kao i interesima i suradnjama koje bi želio razvijati unutar naše udruge, sa članovima HDLU Zagreb.

Potrebno je da nam pristupnik natječaja u molbi napiše i koja vrsta aktivnosti bi ga zanimala i u čemu bi se želio angažirati kao aktivni Počasni član udruge: kroz organizaciju skupnih i samostalnih izložbi članova HDLU Zagreb ili angažman na različitim natječajima kroz osmišljavanje, predlaganje i provođenje kulturnih i umjetničkih projekata članova udruge i njihovih prijatelja. Ili kroz uspostavljanje veza sa inozemstvom, traženje partnera zainteresiranih za izložbe umjetnika i članova HDLU Zagreb u drugim europskim državama, kroz medijsku promociju udruge i njenih članova, pisanje promotivnih tekstova, lektoriranje naših tiskovina, prevođenje, pisanje tekstova za naš portal Zagrebački likovni umjetnici, i sl.

Pogotovo su nam dobro došli i oni Počasni članovi koji se žele angažirati u radu sa europskim projektima i edukaciji članova HDLU Zagreb u pisanju projekata za EU natječaje, te oni koji su zainteresirani da se bave projektnom administracijom i na različitim domaćim natječajima u kulturi. Sve su ovo područja, unutar kojih mnogi mladi obrazovani, a nezaposleni ljudi mogu steći brojne vještine i kompetencije, te će HDLU Zagreb svojim Počasnim članovima uvijek izdavati uredne potvrde o stečenim znanjima i vještinama u našoj udruzi.

2. Pristupnici koji zadovolje natječajne kriterije su obavezni platiti godišnju članarinu za godinu dana unaprijed, koja iznosi 150 kuna, te prilažu dokaz o državljanstvu (ili o prebivalištu), a stranci koji se žele upisati u udrugu, trebaju pribaviti i priložiti molbi hrvatski OIB. Kod upisa će novi Počasni članovi biti upisani u Registar članova udruge HDLU Zagreb, te će dobiti potvrdu o članstvu u HDLU Zagreb, sa statusom Počasnog člana udruge i biti će istaknuti na web stranicama udruge kao Počasni članovi.

Temeljem Članka 10. Statuta HDLU Zagreb, članom HDLU Zagreb se postaje upisom u Popis članova koji vodi predsjednik Udruge. Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te adresu stanovanja, broj telefona, mail adresu i adresu web stranice ako je član ima. U udruzi HDLU Zagreb vodimo računa o zaštiti osobnih podataka svih naših članova, te svakog novog člana jasno obavjestimo o našoj Politici zaštite osobnih podataka, kao i njegovim pravima. Podaci članova skrbno su zaštićeni u Popisu članova, te su izvan udruge dostupni samo osobama koje je Zakon ovlastio da kontroliraju rad hrvatskih udruga. Udruga svojim članovima šalje različite strukovne obavijesti putem e maila, a nekad, vrlo rijetko, i pisane obavijesti na kućnu adresu.

3. Važna napomena: Prednost na natječaju radi bolje organizacije aktivnosti u našoj udruzi, imati će pristupnici iz Zagreba i zagrebačke županije, koji mogu neometeno dolaziti na sastanke udruge.

U vezi svih dodatnih informacija, možete se javiti na mail: hdlu.zagreb@outlook.com

 

U Zagrebu, 24. 7. 2018.

Krešimira Gojanović, predsjednica HDLU Zagreb

Robert Štimec, dopredsjednik HDLU Zagreb

Strukovni savjet HDLU Zagreb