Samostalna izložba Morane Jugović u Galeriji AMACIZ

Morana Jugović, foto: Frank Kardell

U Galerijia AMACIZ Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije ( Trg Marka Marulića 19, Zagreb ), u srijedu 18. svibnja u 18 sati otvara se izložba slika Morane Jugović. Na izložbi su predstavljene 22 slike Morane Jugović ( rođ. Zubak ), nastale posljednjih pet godina, odkad u svom izrazu, uz slikarstvo, Morana kombinira i meditaciju.

Morana Jugović dipomirala je dizajn na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, 1996. godine i završila školu fotografije ” Super Studio 13 ” u Mi­lanu. Od tada radi u struci kao grafički dizajner i fotograf. Od djetinjstva do danas polazi različite škole slikanja ( Rokov Perivoj, Ribnjak, AMACIZ, Velebno ), u grupnim i individualnim satovima radi s ak. slik. N. Gruden, M. Vučenović, S. Forenbacherom, M. Popovićem i H. Ramljak. Posljednjih pet godina intenzivno pohađa seminare ” Art Therapy and Painting Training ” u Amalurri u Španjolskoj kod ak. slik. Meere Hashimoto. Od 2010. godine u slobodno vrijeme polaznik je škole Art du Chi.

Više o izložbi možete pročitati na  ” Zagrebački likovni umjetnici ”.