Natječaj za prijem novih članova u HDLU Zagreb 2015.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb / HDLU Zagreb / raspisuje Natječaj za prijem novih članova. Natječaj je otvoren za sve likovne stvaratelje s područja Hrvatske, a uvjete za članstvo, način prijave i beneficije članstva pročitajte u nastavku.

Uvjeti za članstvo:

Temeljem Članka 9. Statuta HDLU Zagreb, članstvo u udruzi može biti redovno i počasno. Redovnim članom mogu postati:

– akademski slikari, kipari, grafičari i druge osobe, koje svoj doprinos suvremenom likovnom stvaralaštvu dokažu diplomom ( hrvatskom ili nostrificiranom ) jednog od priznatih studija likovnih ( ili vizualnih ) umjetničkih visokoškolskih ustanova, kod nas ili u inozemstvu.

– ostali državljani Republike Hrvatske koji se bave likovnim stvaralačkim radom, koji na osobni zahtjev putem natječaja budu primljeni u članstvo. Redovnim članom mogu postati i građani Republike Hrvatske koji se bave problemima likovne umjetnosti kao što su povjesničari umjetnosti i likovni kritičari, koji prihvaćaju Statut Udruge.

Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci, koji su svojim djelovanjem posebno pridonijeli razvoju i afirmaciji HDLU Zagreb.

Natječaj je otvoren do 1. 9.  2015., a za pristup natječaju potrebno je poslati na mail udruge hdlu.zagreb@outlook.com sljedeće podatke:

– Životopis umjetnika sa popisom dosadašnjeg umjetničkog obrazovanja i djelovanja

– Portfolio sa radovima umjetnika, koji može biti u virtualnom obliku kao web stranica ili 10-ak karakterističnih radova na fotografijama, priloženim uz životopis

Strukovni savjet udruge razmotrit će pristigle molbe i svakom umjetniku pojedinačno odgovoriti u što kraćem mogućem roku.

Kotizacije na natječaju nema, te do 2016. nema ni članarine, a onda će u 2016. sami članovi na godišnjoj Skupštini odlučivati o njezinoj visini.

Temeljem Članka 10. Statuta HDLU Zagreb, članom HDLU Zagreb se postaje upisom u popis članova koji vodi predsjednik Udruge. Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te adresu stanovanja, broj telefona, mail adresu i adresu web stranice ako je član ima.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

– da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti
– sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge
– da budu kvalitetno obavješteni o radu Udruge i njenih tijela, te o financijskom poslovanju Udruge
– čuvanje i podizanje ugleda Udruge i svih njenih članova
– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza
– redovno plaćanje članarine
– da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela
– da se pridržavaju odredaba Statuta HDLU Zagreb i drugih općih akata Udruge
– pravo na sudjelovanje na natječajima za aktivnosti namijenjene samo članovima HDLU Zagreb
– pravo na posjedovanje članske iskaznice HDLU Zagreb

Također će udruga svojim članovima stalno pružati svu moguću besplatnu savjetodavnu pomoć, vezanu uz struku i djelatnosti likovnih umjetnika.

Svi zainteresirani mogu dobiti na uvid Statut HDLU Zagreb da se podrobnije upoznaju sa ciljevima, djelatnostima i radom udruge, te ukoliko podržavaju Statut, dobro došli su na natječaj, a u vezi svih dodatnih informacija, možete se javiti na mail: hdlu.zagreb@outlook.com

Više o ciljevima i djelatnostima udruge možete pročitati na stranici HDLU Zagreb.

Odgovorne osobe za kontakt:

Krešimira Gojanović, predsjednica HDLU Zagreb
Vlasta Pastuović Aleksić, dopredsjednica HDLU Zagreb
Robert Štimec, tajnik HDLU Zagreb