Krešimira Gojanović, izložba ”Animalizam u fotografiji, crtežu i slikarstvu”, Galerije Ekonomskog fakulteta Ljubljana, 2020.

Krešimira Gojanović, izložba ''Animalizam u fotografiji, crtežu i slikarstvu'', Galerije Ekonomskog fakulteta Ljubljana, 2020.