Predstavljanje knjige ”Dizajn vizualnih komunikacija” autorica Jane Žiljak Gršić, Morane Jugović i Ulle Leiner Maksan na Interliberu

Pozivamo vas na predstavljanje knjige ”Dizajn vizualnih komunikacija” autorica Jane Žiljak Gršić, Morane Jugović i Ulle Leiner Maksan na Interliberu (Zagrebački velesajam, paviljon 5 – Pozornica izložbenog prostora Školske knjige), u srijedu, 9. 11. 2022. u 18 sati.

Iz predgovora autorica: Vizualni prijenos poruke omogućuje brzu i nesputanu komunikaciju i dominira nad ostalim oblicima komuniciranja te je stoga nezaobilazno područje izučavanja. Vizualne komunikacije imaju dugu povijest i dio su ljudske primarne potrebe za komunikacijom, čije tragove možemo pratiti još od prapovijesti. Sustavno izučavanje dizajna i institucionalno obrazovanje dizajnera u Hrvatskoj počelo je 1989. godine, kada je osnovan Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Velik entuzijazam prvih studenata tog studija pridonio je razvoju struke i profiliranju stručnjaka upravo za područje dizajna, kojim su se dotad najčešće bavili likovni umjetnici ili talentirani inženjeri. Sve navedene činjenice potaknule su nas na pisanje ovoga udžbenika.

Zajedno smo diplomirale dizajn na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalno se bavimo dizajnom u različitim okružjima. Bliska suradnja sa studentima, život s dizajnom u praksi te potreba za sustavnim sadržajem ponukali su nas da napišemo udžbenik, koji će obuhvatiti sve važne komponente vizualnih komunikacija i približiti ih studentima.

U proteklih dvadeset godina dogodila se snažna ekspanzija interneta te je njegova upotreba na profesionalnoj i privatnoj razini gotovo neizostavan dio naše svakidašnjice. Razvoj novih tehnologija postavio je i posve nove zahtjeve za dizajnere, pa se njihovo područje rada znatno proširilo te obuhvaća i web-dizajn, dizajn interakcija, dizajn videoigara, dizajn aplikacija, ikona, i dr. Svrha je ove knjige prikazati i opisati sve faze stvaranja dizajnerskog rješenja na jasan i koncizan način te potkrijepiti teoriju primjerima iz prakse. Na temelju primjera recentnijih radova naših kolega dizajnera te uspješnih studentskih radova željele smo prikazati značenje dizajnerske struke za suvremeno društvo. Ti se primjeri ističu vrhunskom
kvalitetom realizacije i iznimnom kreativnošću.

Knjiga se sastoji od pet cjelina: Vizualna komunikacija, Osnove grafičkog dizajna, Vrednovanje, Vizualni identitet i Uz vizualne komunikacije i oko njih. Objašnjava pojmove novih medija i povezuje ih s osnovama učenja vizualne kulture. Obrađuje teme ključne za daljnje samostalno istraživanje studenata u području dizajna vizualnih komunikacija i grafičke tehnologije. U udžbeniku su predstavljeni i studentski radovi nastali u sklopu kolegija 3D modeliranje, Grafički dizajn, Dizajn vizualnih komunikacija, Praktikum iz dizajna, Računalna tipografija, Obrada teksta, Teorija i razvoj dizajna pod mentorstvom autorica ovoga udžbenika te završni radovi studenata.

Knjiga je namijenjena svima koji su zainteresirani za područje dizajna, s naglaskom na dizajn vizualnih komunikacija, no ponajprije studentima koji će se s pomoću nje upoznati sa suvremenim, ali i nekim povijesnim tehnologijama i praksom. Budući da je riječ o prvoj preglednoj knjizi ovog tipa u domaćoj literaturi, može biti koristan izvor za učenike srednjih škola i motivirati ih za daljnje obrazovanje upravo u području dizajna te proširenje znanja o suvremenoj likovnosti.

• opseg knjige: 250 stranica
• preko 400 fotografija i ilustracija

recenzenti: Aljoša Brajdić, red. prof. art., Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti, Vedran Kasap, izv. prof. art., Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Marin Milković, red. prof., Sveučilište Sjever, dr. sc. Klaudio Pap, red. prof., Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

sudjelovanje autorskih radova kolega dizajnera te kolega srodnih struka: Tiberiju Beka, Aljoša Brajdić, Božidarka Brnas, Bruketa&Žinić&Grey, Slaven Crnjac, Kora Demel Zadro, Hamper studio: Ivana Vučić i Tomislav-Jurica Kaćunić, Buga Hernitz Cvjetko, Mario Janković, Vedran Kasap, Marko Koržinek, Neven Kovačić, Branimir Lazanja, Dijana Nazor Čorda, Mario Periša, Dinka Radonić, Sapun doo: Irina Jurinac, Jadranka Soviček i Dino Krpan, Goran Martin Štimac, Vesna Uglješić, Vilko Žiljak, Nada Žiljak (Albert Kinert), Ivana Žiljak Stanimirović

• autoske fotografije: Tiberiju Beka, Boris Berc, Marin Brala, Saša Četković, Buga Hernitz Cvjetko, Morana Jugović, Željko Koprolčec, Domagoj Kunić, Baja Martić, Alan Matuka, Marko Mihaljević, Vladimir Mudrovčić, Mario Periša, Rimac Automobili, Ivana Vučić, Borko Vukosav, Nikola Zelmanović, Ivana Žiljak, Jana Žiljak Gršić, Damir Žižić.

• 5 poglavlja:

1. Kroz prvo poglavlje objašnjavaju se svi pojmovi vezni uz dizajn vizualnih komunikacija, kako
bi se razlikoval termininologija i napravila hijerarhija pojmova

2. Drugo pogavlje objašnjava osnovne elemte grafičkog dizajna: boju, kućno pismo, sliku (umjetničku, ilustraciju, ikonu, fotografiju), okvir

3. Treće poglavlje bavi se načelima, sustavom vrednovanja kroz kompoziciju, perspektivu, ravnotežu, kontrast, sklad, ritam, rukopis dizajnera

4. U četvrtom poglavju objašnjen je pojam vizualnog identiteta kroz osnovne elemente identifikacije, tržišno natjecanje, tržišnu marku, brend, medije vizualne komunikacije, naziv tvrtke, zaštitni znak, knjigu standarda, opisan je tijek dizajnerskog porcesa, objašnjene aplikacije vizualnog identiteta kroz praksu.

5. Posljednje peto poglavlje pokriva još dodatna informacije o bliskim poljima i pojmovima veaznim uz vizualno, koji se naslanjaju na ovo interesantno i široko područje.

• predstavljeni studentski radovi nastali su na Tehničkom veleučilištu Zagreb, Vrbik. Studentski radovi nastali su u sklopu kolegija 3D modeliranje, Grafički dizajn, Dizajn vizualnih komunikacija, Praktikum iz dizajna, Računalna tipografija, Obrada teksta, Teorija i razvoj dizajna pod mentorstvom autorica ovoga udžbenika te završni radovi studenata.