Natječaj za prijem novih članova u HDLU Zagreb u 2018. godini

Zbog velikog interesa i upita tijekom godine, ove godine HDLU Zagreb raspisuje natječaj za upis novih članova sa nešto dužim rokom trajanja: natječaj za prijem novih članova u HDLU Zagreb otvoren je od 26. 10. 2017. do 8. 1. 2018. godine i završava sa krajnjim datumom 8. 1. 2018. u 12 sati. Molbe poslane nakon tog datuma neće se uzimati u razmatranje, kao ni nepotpune molbe bez traženih podataka i dokumenata.

Za one koji to ne znaju: HDLU Zagreb je samostalno i nezavisno društvo zagrebačkih likovnih umjetnika, koje je osnovano 2015. godine i danas je HDLU Zagreb jedan od deset postojećih, ravnopravnih društava likovnih umjetnika u Hrvatskoj, koji se nalazi na Popisu umjetničkih strukovnih udruga Ministarstva kulture RH pod rednim brojem 22. U tom smislu, naš HDLU Zagreb ne treba miješati sa HDLU-om u Meštrovićevom paviljonu u Zagrebu, jer su to dvije potpuno različite, odvojene i nezavisne udruge likovnih umjetnika u Zagrebu.

Temeljem Članka 9. Statuta HDLU Zagreb, članstvo u udruzi može biti redovno i počasno. Redovnim članom mogu postati:

– akademski slikari, kipari, grafičari i druge osobe, koje svoj doprinos suvremenom likovnom stvaralaštvu dokažu diplomom (hrvatskom ili nostrificiranom) jednog od priznatih studija likovnih (ili vizualnih) umjetničkih visokoškolskih ustanova, kod nas ili u inozemstvu.

– redovnim članom mogu postati i građani Republike Hrvatske koji se bave problemima likovne umjetnosti, kao što su likovni kritičari i povjesničari umjetnosti, koji prihvaćaju Statut HDLU Zagreb i također prilože odgovarajuću diplomu na uvid.

– ostali državljani Republike Hrvatske koji se bave likovnim stvaralačkim radom, koji na osobni zahtjev putem natječaja budu primljeni u članstvo.

– počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci, koji su svojim djelovanjem posebno pridonijeli razvoju i afirmaciji HDLU Zagreb.

Za pristup natječaju, potrebno je na mail udruge hdlu.zagreb@outlook.com poslati molbu sa slijedećim podacima:

1. Životopis umjetnika sa popisom dosadašnjeg umjetničkog obrazovanja i umjetničkog djelovanja (skupne i samostalne izložbe), uz skeniranu diplomu, datum rođenja, mail adresu i adresu web stranice ako je umjetnik ima.
2. Dokaz o državljanstvu (ili o prebivalištu).
3. Za umjetnike koji nemaju diplomu, uz detaljan popis umjetničkog djelovanja u zadnjih pet godina, potrebno je priložiti i portfolio sa radovima umjetnika, koji može biti u virtualnom obliku kao web stranica ili 10-ak karakterističnih radova na fotografijama, priloženim uz životopis u attachmentu maila.
4. Likovni kritičari i povjesničari umjetnosti uz diplomu prilažu do pet stručnih tekstova, recenzija, predgovora ili osvrta na održane izložbe o kojima su pisali.

5. Važna napomena: Prednost na natječaju radi bolje organizacije aktivnosti u udruzi, ove godine će imati umjetnici iz Zagreba i zagrebačke županije, te umjetnici koji se žele aktivirati u udruzi kroz organizaciju njezinih djelatnosti, propisanih Statutom, a što između ostalog uključuje traženje prostora za izložbe članova, organizaciju i promociju izložbi članova, kreiranje i izvođenje različitih likovnih i strukovnih radionica, osmišljavanje i provođenje autorskih projekata koji uključuju članove udruge, predlaganje i pisanje projektnih prijedloga na natječajima, a dobro došli su nam i svi oni članovi koji se žele okušati u pisanju i kreiranju priloga za portal Zagrebački likovni umjetnici kojega uređuje HDLU Zagreb, te se žele kroz različite aktivnosti angažirati i u Strukovnom savjetu udruge HDLU Zagreb, uz već postojeće dosadašnje članove Strukovnog savjeta.

Stoga nam u molbi možete napisati i koja vrsta aktivnosti bi vas zanimala i u čemu biste se željeli angažirati kao aktivni član udruge:

1. Organizacija skupnih i samostalnih izložbi članova HDLU Zagreb.

2. Organizacija edukativnih sadržaja, različitih likovnih, kreativnih i strukovnih radionica, tribina i predavanja namjenjenih likovnim umjetnicima i likovnoj publici.

3. Angažman na različitim natječajima kroz osmišljavanje, predlaganje i provođenje kulturnih i umjetničkih projekata.

4. Uspostavljanje veza sa inozemstvom, traženje partnera zainteresiranih za izložbe umjetnika i članova HDLU Zagreb u drugim europskim državama.

5. Promotivne aktivnosti: komunikacija sa medijima, promocija udruge, njezinih članova, izložbi i ostalih događanja, traženje potencijalnih donatora udruge i komunikacija sa njima, pisanje promotivnih tekstova, lektoriranje naših tiskovina, prevođenje, pisanje tekstova za portal Zagrebački likovni umjetnici, izrada fotoreportaža sa naših događanja, promocija udruge na internetu, društvenim mrežama, i sl.

6. Angažman u radu sa europskm projektima, traženje adekvatnih projekata za članove HDLU Zagreb, edukacija o europskim projektima i fondovima za članove HDLU Zagreb.

7. Ukoliko imate neki prostor koji bi privremeno ustupali članovima HDLU Zagreb za njihove radionice, sastanke, manje izložbe, i sl., ili organizirate likovne kolonije na koje bi zvali članove HDLU Zagreb, izložili njihova djela u vašoj galeriji, i sl. – također ste nam dobro došli kao Počasni član udruge, koji svojim djelovanjem posebno pridonosi razvoju i afirmaciji HDLU Zagreb.

8. Nešto drugo što možete predložiti, a što je u skladu sa ciljevima i djelatnostima iz Statuta HDLU Zagreb (potrebno je prije pristupa na natječaj pažljivo pročitati Statut udruge, da bi se razumjelo kojim sve aktivnostima se udruga bavi i planira baviti).

Po završetku natječaja 8. 1. 2018., u roku od tjedan dana, do 15. siječnja 2018. svi pristupnici natječaja će dobiti obavijest o rezultatima natječaja na svoju mail adresu. Komisija za prijem novih članova nije dužna obrazlagati svoje odluke pristupnicima natječaja.

Primljeni umjetnici koji zadovolje natječajne kriterije su obavezni platiti godišnju članarinu za 2018. godinu, koja iznosi 150 kuna, i kad je plate, tada će biti upisani u Registar članova udruge HDLU Zagreb, te će dobiti potvrdu o članstvu i člansku iskaznicu HDLU Zagreb.

Temeljem Članka 10. Statuta HDLU Zagreb, članom HDLU Zagreb se postaje upisom u Popis članova koji vodi predsjednik Udruge. Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te adresu stanovanja, broj telefona, mail adresu i adresu web stranice ako je član ima.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

– da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti
– sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge kroz pravo članova da se aktiviraju u Strukovnom savjetu udruge i ostalim komisijama udruge, prema vlastitim željama i inicijativama
– da budu kvalitetno i transparentno obavješteni o radu Udruge i njenih tijela, te o financijskom poslovanju Udruge
– čuvanje i podizanje ugleda Udruge i svih njenih članova
– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje svih preuzetih obveza udruge
– redovno plaćanje godišnje članarine, koja se odlukom Skupštine 2017. svake godine za tekuću godinu treba platiti do 31. ožujka.
– da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela
– da se pridržavaju odredaba Statuta HDLU Zagreb i drugih općih akata Udruge
– pravo na besplatno sudjelovanje na natječajima za aktivnosti namijenjene samo članovima HDLU Zagreb
– pravo na besplatno sudjelovanje na edukativnim radionicama i izložbama u organizaciji HDLU Zagreb
– pravo na posjedovanje članske iskaznice HDLU Zagreb
– pravo na dobijanje različitih besplatnih potvrda, svih mogućih strukovnih mišljenja i potvrda o stečenim strukovnim kompetencijama, pisama preporuke za dobijanje ateljea, i dr., dobijanje različitih priznanja i nagrada, koje HDLU Zagreb svake godine dodjeljuje svojim članovima
– pravo na besplatna predstavljanja članova na službenom portalu HDLU Zagreb i portalu Zagrebački likovni umjetnici
– pravo na svu moguću besplatnu savjetodavnu pomoć, vezanu uz struku i djelatnosti likovnih umjetnika

***

Važna napomena: Za razliku od mnogih strukovnih likovnih udruga, HDLU Zagreb svojim članovima ne naplaćuje nikakve kotizacije za izložbe, niti bilo kakve druge financijske namete. U udruzi se plaća samo jedna obavezna i minimalna godišnja članarina od 150 kuna kako je odlučeno na Skupštini članova – za sve članove udruge jednako. No HDLU Zagreb također preferira aktivne, kreativne i educirane članove koji poznaju problematiku svoje struke, te su spremni na različite načine doprinjeti razvoju udruge i općenito razvoju likovne umjetnosti u Hrvatskoj.

Također HDLU Zagreb preferira članove koji njeguju strukovnu solidarnost prema kolegama likovnim umjetnicima, među-generacijsku suradnju između umjetnika različitih dobnih skupina, te osviještenost po pitanju strukovnih problema hrvatskih likovnih umjetnika, kao i spremnost da se angažiraju u raznim strategijama za poboljšanje položaja likovnih umjetnika u Hrvatskoj i aktivnostima udruge.

Mi nemamo kao neke udruge ”članove u mirovanju” koji dolaze samo zbog potvrda za porezne olakšice, nego očekujemo aktivno i motivirano članstvo, koje se želi cjeloživotno usavršavati u suradnji sa kolegama i stalno učiti nove stvari i strategije strukovne afirmacije. Preferiramo i digitalnu pismenost, iskustvo u korištenju e maila i društvenih mreža na internetu, te iskustvo u promociji umjetnika preko interneta na različite načine.

Pitanje prostora u udruzi

Obzirom da je HDLU Zagreb osnovan 2015. godine, mi još nemamo neki stalni veći prostor, no potaknuli smo inicijative prema nadležnim institucijama da se i udruzi HDLU Zagreb dodjeli dio prostora u Meštrovićevom paviljonu u Zagrebu, i općenito da se riješi problem Meštrovićevog paviljona u Zagrebu, koji bi, po našem mišljenju, trebalo moći ravnopravno koristiti svih ovih 10 HDLU-ova sa Popisa umjetničkih strukovnih udruga Ministarstva kulture RH.

Za naše pak edukativne programe privremeno unajmljujemo prostore sa sredstvima udruge ili gostujemo u prostoru InArt galerije SOL u Zagrebu svake subote u godini, gdje održavamo sastanke članova i ostale njihove aktivnosti.

Sve dosadašnje naše aktivnosti u kojima smo sudjelovali ili ih i sami organizirali možete vidjeti na našoj web stranici.

I još jedna napomena: Upozoravamo umjetnike iz HDLU-a koji se žele doći upisati kod nas u HDLU Zagreb, da HDLU izbacuje one umjetnike i svoje članove koji se učlane u HDLU Zagreb, što je potpuno zapanjujuće da to radi jedna ozbiljna strukovna udruga u Hrvatskoj. Nama u HDLU Zagreb uopće ne smeta da su naši članovi istovremeno i članovi svih mogućih drugih udruga, no očito je da nisu svi takvi i na ove stvari moramo upozoriti naše buduće članove, koji su istovremeno i članovi HDLU-a kojim predsjedava Josip Zanki.

U vezi svih dodatnih informacija, možete se javiti na mail: hdlu.zagreb@outlook.com

U Zagrebu, 26. 10. 2017.

Krešimira Gojanović, predsjednica HDLU Zagreb
Robert Štimec, dopredsjednik HDLU Zagreb