Sa otvorenja izložbe ”Zagrebački ljetni likovni salon 2018”