Sa otvorenja izložbe ”Nove perspektive 2018” u Europskom domu Zagreb